¡Perroomies adoptados!

KIKO

YACO

KERISHA

TAMALITO

MIA

YUKI

Minosh

Archivaldo

KONG

ODA

AMIGUITA

LUCHA

COMINO

KIKE

CATA

KIARA

COFFEE

JOLLIE

RAYITAS

GUFFY

CHATA

RUQUIS

SOPHIE

GUNTHER

TUNA

JOBITA

ATLANA

GRINGO

BALTO

MIDORI

PARKER

KASSI

TINO

SEBASTIAN